Egaliseren

Opmeten en egaliseren van percelen cultuurgrond. Na het opmeten kan het juiste afschot worden bepaald en of er gebruik dient te worden gemaakt van diepploegen voor behoud van teelaarde in de bouwvoor. Hierna worden percelen geëgaliseerd met één of twee kilverborden.