Asperges

Voor de aspergeteelt kunnen we u de volgende diensten aanbieden. 

 • ¬†Zaaien van aspergeplanten, eventueel met granulaat.
 • Aspergeplanten rooien met Basrijs rooiers, een rooier kan bedden rooien van 1,50 m en 1,80 m.
 • Voorbereiding aspergeperceel voor aanplant met o.a. egaliseren, grondbewerking (diep)spit, (diep)ploeg, bekalken e.d.
 • Asperge planten met plantmachine met plantwielen voor diverse afstanden met GPS. Tijdens het planten kan met een van de machines gelijktijdig verwarmingsslangen worden aangelegd en indien gewenst Vivisol of andere granulaten worden toegediend.
 • Jonge asperge bewerken met smalspoor, gewone of High cleareance trekker.
 • Asperge vorentrekker voor uitploegen van verwarmingsslangen of hand aanplant van bijvoorbeeld een proefveld.
 • Asperge klepelmaaier (loofmulcher).
 • Aspergebedden frezen en op wintervoor ploegen. In plaats van frontfrees kan Spargo compact worden ingezet.
 • Aspergebedden frezen en lostrekken met cultivator.
 • Aspergebedden opfrezen in combinatie met frontfrees of frontschijven.
 • Aspergebedden opploegen met frontschijven en opbouwploeg.
 • Voor het afrollen en oprollen van folie beschikken we over twee High cleareance tractoren een NH T6030 met bodemvrijheid van 90 cm en een Kubota trekker met een bodemvrijheid van 75 cm.
 • Na de aspergeoogst kunnen we u van dienst zijn met het toedienen van (kunst)mest. Dit kan met een kunstmeststrooier of mestverspreider.
 • We kunnen asperge lostrekken met de verpleegmachine of voor diepere grondbewerking met woeler en cultivator.
 • Indien u na de oogst besluit te stoppen met het aspergeperceel kunnen we de asperge uitfrezen met Imants frezen.
 • Kunstmest strooien met hoogbouwtrekker.
 • Haspel uittrekken met hoogbouwtrekker of portaalspuit.