Bemesting

Erkend intermediair voor vervoer van dierlijke mest. Het bemesten van bouw– en grasland kunnen we voor u uitvoeren met de volgende machines:   

 • Vervaet Hydro Trike XL (20 m3), deze machine is voorzien van GPS, bemonsteringapparaat en weeginrichting. De machine kan worden uitgerust met zodenbemester, sectie-afsluitbare bouwlandinjecteur, sectie-afsluitbare schijveneg of sproeiboom. 
 • Vervaet Hydro Trike (16 m3), deze machine is voorzien van GPS. De machine kan worden uitgerust met zodenbemester, sectie-afsluitbare bouwlandinjecteur, sectie-afsluitbare schijveneg of sproeiboom. 
 • Kurstjens (22 m3), drieasser met bouwlandinjecteur.
 • Voor het verspreiden van bodemverbeteraars: champost, compost en vaste mest beschikken we over twee Tebbe breedstrooiers met klepelas.
 • Mestcontainers voor tussenopslag.
 • Mesttransport, twee DAF trekkers uitgerust met D-Tec 36m3 mesttank, voor mest en aanverwante producten op korte en lange afstand.
 • Voor het strooien van kunstmest kunnen wij u van dienst zijn met twee kunstmeststrooiers, beide zijn voorzien van weeginrichting. Een van de strooiers kan met behulp van GPS op taakkaarten plaats specifiek kunstmest strooien. Een strooier kan worden uitgerust met hefmast voor het strooien van kunstmest in boomkwekerijgewassen.
 • Voor strooien van kunstmest in o.a. prei en andere groentegewassen zijn er twee rijenstrooiers met weeginrichting. Deze strooiers kunnen worden gebruikt in 60 en 75 cm rijafstand.
 • Cultan injecteur voor rijenbemesting in o.a. prei op 60 en 75 cm rijafstand.
 • Asperge zoutstrooier.
 • Kunstmeststrooien in  asperge met hoogbouwtrekker.